Kontakt

opk tandem


STYRET

Leder: Sondre Naper (ledern@opk.no)
Nestleder: Øyvind Antila
Kasserer: Inger Grimstad
Skolesjef: Jan-Erik Hovaukholen
Kari Olstad (kurskoordinator)
Javier Martinez (tandem og aktiviteter)
Ulrike Jüse (tandem og aktiviteter)
Tom Are Grøv (flysteder)
Ernir Karason (buss)

KONTAKT MED KLUBBEN
Generelle henvendelser: ledern@opk.no
Nybegynnerkurs: kursinfo@opk.no
Sikkerhetskurs: sikkerhetskurs@opk.no
Faglig leder: Frode Graff , 992 62 268 fagled.opk@gmail.com
Husansvarlig (Vangen): Øyvind Antila: 911 32 375
Tandem: tandem@opk.no

BETALING TIL KLUBBEN
Oslo Paragliderklubb, Postboks 100, 3561 Hemsedal
Bankgiro: 2367.07.09922

FOR BETALING AV KURS;
Oslo Paraglider Klubb v/ Kari Olstad
Bankgiro: 1602.46.67859
Merk betalingen med kursnummer og navn.

Grasrotandel: Org.nr 979513755

Bussgruppe
Rune Hvid Petersen (452 50 126)
Jon Skaale (909 10 669)

Husgruppa for Vangen:
Terje Kristoffersen (960 14 488)
Arild Pedersen (928 19 545)
Rune Hvid Petersen (452 50 126)

OPK Web:
Redaktør: OPK styret
Utvikling: Stian Aamodt
Design: Jan Richard Hansen