Årlig revisjon av klubben

Alle klubber tilsluttet NLF/HPS plikter å utføre en årlig revisjon, for å sikre at klubbens virksomhet er i henhold til Sikkerhetssystemet, se http://www.nlf.no/hps/sikkerhetssystem-regelverk. Revisjonen og lukking av eventuelle avvik skal være avsluttet og rapportert innen 1. mai hvert år, for at klubben skal få sin operasjonstillatelse fornyet. Revisjonen gjennomføres etter et fast opplegg fastsatt av NLF/HPS. Klubbstyret og faglig leder er ansvarlig for gjennomføringen.

Hvis du har spørsmål om den årlige revisjonen, ta kontakt med styret eller faglig leder.