Kontakt oss

STYRET

Leder:             Roar Skuggedal (ledern@opk.no)
Nestleder:    Jon Arne Westgaard (også ansvarlig for flysteder og sikkerhetskurs)

Styremedlemmer:  

Lene Alvær Stranna
Arnstein Andreassen(WEB)
Thomas Østerby  (tandem og aktiviteter)
Arnan Hukanovic (bussansvarlig)

KONTAKT MED KLUBBEN

Kasserer: Inger Grimstad
Kursadministrator: Ane Pedersen
Faglig leder: Roy Storli, Mobil: 48010716 : fagled.opk@gmail.com
Generelle henvendelser: ledern@opk.no
Nybegynnerkurs: kursinfo@opk.no
Sikkerhetskurs: sikkerhetskurs@opk.no
Tandem: Se kontaktliste nederst på siden om Tandemtur

Bussgruppe

Arnan Hukanovic (buss@opk.no)

Husgruppa for Vangen:

Arild Flyrhøyt Pedersen (928 19 545)