Kontakt oss

STYRET

Leder:             Roar Skuggedal (ledern@opk.no)
Nestleder:    Jon Arne Westgaard (også ansvarlig for flysteder og sikkerhetskurs)

Styremedlemmer:  

Vegar Hammer Olsen
Arnstein Andreassen(WEB)
Thomas Østerby  (tandem og aktiviteter)
Arnan Hukanovic (bussansvarlig)

KONTAKT MED KLUBBEN

Kasserer: Inger Grimstad
Skolesjef: Ane Pedersen
Faglig leder: Frode Graff , 992 62 268 fagled.opk@gmail.com
Generelle henvendelser: ledern@opk.no
Nybegynnerkurs: kursinfo@opk.no
Sikkerhetskurs: sikkerhetskurs@opk.no
Tandem: tandem@opk.no, tlf. se kontaktliste

Bussgruppe

Arnan Hukanovic (buss@opk.no)

Husgruppa for Vangen:

Øyvind Antila (911 32 375)
Arild Flyrhøyt Pedersen (928 19 545)