Kontakt oss

STYRET

Leder: Øyvind Antila (ledern@opk.no)
Nestleder: Jørund Anker Skurdal (buss)
Ernir Karason (Vangen)
Silje Bakken Sundvold (kurs)
Arnstein Andreassen (Web)
Javier Martinez (tandem og aktiviteter)
Thomas Østerby (tandem og aktiviteter)
Jon Arne Westgaard (flysteder og sikkerhetskurs)

KONTAKT MED KLUBBEN

Kasserer: Inger Grimstad
Skolesjef: Ane Pedersen
Faglig leder: Frode Graff , 992 62 268 fagled.opk@gmail.com
Generelle henvendelser: ledern@opk.no
Nybegynnerkurs: kursinfo@opk.no
Sikkerhetskurs: sikkerhetskurs@opk.no
Husansvarlig (Vangen): Ernir Karason

Tandem: tandem@opk.no, tlf. se kontaktliste

Bussgruppe

Jørund Anker Skurdal
Jon Skaale (909 10 669)

Husgruppa for Vangen:

Ernir Karason (467 44 499)
Øyvind Antila (911 32 375)
Arild Flyrhøyt Pedersen (928 19 545)