PP3 progresjonskurs

Progresjonskurs for piloter på PP3-nivå. Arrangementet er åpent for alle klubber, med samme deltakeravgift:  Ikke fastsatt.

Det gjennomføres to felles teorileksjoner. Første leksjon fokuserer på forståelse av praktisk flyving, egne ferdigheter, risikomomenter og kompetanse tilknyttet flyving i trafikk og generell termikkforståelse. Neste leksjon går på tolking av værmeldinger og bruk av ulike prognoseverktøy, planlegging av flydag og praktiske forberedelser. Du får demonstrere øvelser for ditt ferdighetsnivå i lufta, samt guiding av instruktør under flytur. Det blir også mulig å avlegge teoriprøve.