Booking

Den gamle nettsiden med booking på Vangen er nede og fungerer ikke. Ny løsning er på gang, men ikke ferdig ennå.

Inntil da har vi etablert en gruppe på Facebook(Booking Vangen OPK) som en først må bli medlem av(blir automatisk godkjent hvis du er medlem av «vanlig OPK side»).

Finn så den uken/event som er aktuell og meld deg som «going» til event’en.  Deretter legger du inn kommentar om hvilke senger du vil booke til hvilke tidsrom(innenfor uken event’en gjelder for).

Event’ene viser hvor mange senger det er på de forskjellige rommene.