Instruks for husansvarlig

Husansvarlig tildeles automatisk av bookingsystemet kl 15 på fredag. Husansvarlig står på husoppgjørsskjema, dette finner du ved å klikke på «Rom-seng oversikt» på bookingsiden. Dersom du blir tildelt oppgaven må du huske på følgende:

  • Når du ankommer Vangen for helgen skriv ut romliste. (Finnes  under "Vangen". "Rom-seng oversikt" og fungerer også som husoppgjørsskjema.
  • Før avreise skriv ut vaskelista for fellesarealene og sørg for at alle gjester får en oppgave. Vaskemidler og bøtter finnes i skap på kjøkkenet. I tillegg skal alle vaske egne rom.
  • Før avreise, sørg for at alle gjester har betalt for opphold. Gyldige betalingsmetoder er:
    1. VIPPS Butikk (Søk opp OPK Oslo paragliderklubb eller #10446. Trykk "Meny". Velg "Overnatting Vangen"
    2. Overføring til konto (2367.07.09922)
  • Fyll ut husoppgjørsskjema med beløp per gjest og sluttsum. Hvis ønskelig benytt «registreringsskjema» pr gjest.
  • Send inn husoppgjørsskjema  pr. post eller e-post til kasserer@opk.no

Vennlig hilsen Styret OPK